НСЧБ : +359898722133

МБАЛ “Света Каридад”

    Home / МБАЛ “Света Каридад”

МБАЛ “Света Каридад”

sv-karidad

Наименование: МБАЛ „Света Каридад“ АД
Член на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата:

Адрес: гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров 23а

Телефон: 032 39 69 00

Интернет страница: www.svetakaridad.bg

 

Брой разкрити легла: 83

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1.     Отделение по Хирургия
  2.     Отделение по Ортопедия и травматология
  3.     Отделение по Съдова хирургия
  4.     Отделение по Вътрешни болести
  5.     Отделение по Кардиология
  6.      Отделение по Анестезиология и интензивно лечение
  7.    Образна диагностика
  8.    Клинична лаборатория

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

Диагностично-консултативен център

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  12

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Изпълнителен директор – Д-р Васил Ангелов Ангелов

 

МБАЛ „Света Каридад“
Пловдив, ул. Никола Вапцаров 23А
Член на Национално сдружение на частните болници