НСЧБ : +359898722133

Покана Общо събрание 27.05.2021

апр. 26, 2021

0

Покана Общо събрание 27.05.2021

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НСЧБ

 ОФИЦИАЛНО ВИ КАНИМ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.05.2021 Г. ОТ 14:00 ЧАСА В ХОТЕЛ ФОРУМ бул. „Цар Борис III” № 42 гр. София, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на НСЧБ
  2. Финансов отчет
  3. Избор на управителен съвет
  4. Избор на председател на управителен съвет
  5. Промени в устава на НСЧБ
  6. Други