НСЧБ : +359898722133

Таблица с показатели за попълване

    Home / Стани член / Таблица с показатели за попълване

Таблица с показатели за попълване

Таблица с основни показатели за попълване

Таблица за основни показатели за членовете на НСЧБ.docx

Таблица за основни показатели за частните болници – членове на НСЧБ

Дата на основаване на болницата:

Договор с НЗОК: (да/не)

Ниво на компетентност:

Брой разкрити легла:

Брой клиники/отделения:

Избройте разкритите клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:

Други дейности, предоставяни на територията на болницата (ако има такива, ги опишете – напр. практика на ОПЛ, дентална практика, хоспис):