НСЧБ : +359898722133

Декларация

    Home / Позиции / Декларация

Декларация

pdf-icon-6

ДЕКЛАРАЦИЯ

на НСЧБ и ЦЗПЗ

относно предложените за обществено обсъждане модели за реформа на здравното осигуряване

В началото на месец септември министърът на здравеопазването Кирил Ананиев започна обсъждане на два модела за реформа на здравното осигуряване. В единият от тях се предлага въвеждане на задължително допълнително застраховане на гражданите, а в другият извършване на пълна демонополизация на здравното осигуряване. Финансовият министър Владислав Горанов официално се обяви за пълна демонополизация.
Ние, представителите на лечебните заведения за болнична помощ сме удовлетворени от инициативата за реформа. Имали сме възможност и друг път да изразим нашата позиция за пълна демонополизация на здравното осигуряване.
Това ще даде възможност на потребителят да избира измежду лечебните заведения, така и измежду предложенията на различни здравноосигурителни фондове. Лечебните заведения от своя страна също могат да избират с кои здравни фондове да имат договорни отношения.
Така отпада необходимостта от административно ограничаване на медицинската помощ, съществуваща сега под формата на различни мораториуми, лимити, стандарти и други бариери пред достъпа на болните до лечебните заведения.
Развитието на конкурентната среда ще даде силен стимул за повишаване на качеството на медицинската помощ и ще направи контрола върху разходваните средства много по-ефективен. Конкуренцията за избора на пациента е най-силния стимул за повишаване на частните и публичните инвестиции в човешките ресурси и в здравната инфраструктура.
Водещ мотив за здравно осигуряване на хората ще стане ползата от него, а не страхът от санкции. В кратки срокове страната ни може да започне да приема за лечение пациенти от други страни, вместо да ги изпращаме навън, както е сега.
Пълната демонополизация на здравното осигуряване не е нещо нито ново, нито невиждано. Това е пътят, по който вървят много други развити страни. По-малко от 10 години след като извърши аналогична реформа, Холандия стана страната с най-добро здравеопазване в Европа. Ние също можем да го направим.
Като заявяваме своята позиция в подкрепа на реформите, ние декларираме, че сме готови да участваме активно в целия процес на подготовката и реализацията на новия модел на здравно осигуряване.

София, 21.09.2018