НСЧБ : +359898722133

Позиции

    Home / Позиции

Позиции

В тази част на интернет страницата на Националното сдружение на частните болници ще имате възможност да проследявате какво е отношението на НСЧБ към здравната политика и предлаганите промени в законодателната и поднормативната рамка, в която функционират лечебните заведения у нас.

Визията на НСЧБ е да бъде основен участник в провеждането на политиката на здравеопазване в България като равнопоставен участник и източник на висока експертиза по отношение на законодателната и изпълнителната власт в здравната система у нас.

Представлявайки всички частни лечебни заведения за болнична помощ в страната, НСЧБ активно ще работи, за осигури необходимата база  частната инициатива да заеме полагащото й се място при инициирането, разработването и прилагането на съвременни промени в системата на здравеопазването.

С опита и капацитета си НСЧБ да бъде предпочитан партньор, с който българското здравеопазване да бъде изведено на по-високо и по-достойно ниво, в името на конституционно обусловения свободен избор на българските граждани да се лекуват на база качество и безпрепятствен достъп.