НСЧБ : +359898722133

Декларация за членство

    Home / Стани член / Декларация за членство

Декларация за членство

Декларация за членство в НСЧБ

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2

ОТ УСТАВ НА

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ”

Декларирам, че Разрешението за лечебна дейност на ……………………………………….. не е изцяло или частично отнето и че лечебното заведение не е в производство по ликвидация и несъстоятелност, и че приемам устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ”.

                                                                            ДЕКЛАРАТОР