НСЧБ : +359898722133

МБАЛ “Пулс” АД

    Home / МБАЛ “Пулс” АД

МБАЛ “Пулс” АД

mbal-puls mbal-puls-reg mbal-puls-angio

Наименование: МБАЛ “Пулс” АД

Член на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата (дата на издаване на разрешението за дейност от МЗ): 18.06.2008г.

Телефон: 073 88 20 20, 073 88 20 65, 0879 54 38 44 (регистратура)
Факс: 073 870900

Адрес: гр. Благоевград, ул. ”Славянска” №62

E-mail: mbalpuls@mbalpuls.bg

Интернет страница: www.bolnicapuls.com

Брой разкрити легла:  204

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

1/ Отделение по Кардиология;

2/ Отделение по Неврология;

3/ Отделение по Вътрешни болести;

4/ Отделение по Гастроентерология;

5/ Отделение по Хирургия;

6/ Отделение по Урология;

7/ Отделение по Акушерство и гинекология;

8/ Отделение по Неонатология;

9/ Отделение по Ортопедия и травматология;

10/ Отделение по Очни болести;

11/ Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;

Структури без легла:

12/ Отделение по Хемодиализа

13/ Отделение по Образна диагностика;

14/ Клинична лаборатория;

15/ Клинична патология.

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

  • Асистирана репродукция
  • Клинични изпитвания на лекарства – Център по клинични изпитвания
  • Извънболнична помощ в „Медицински център Пулс”АД
  • Микробиология

Специализирани кабинети в ДКЦ:   1/Кардиология; 2/Неврология; 3/Вътрешни болести 4/Гастроентерология; 5/Хирургия; 6/ Урология; 7/ Акушерство и гинекология; 8/ Педиатрия; 9/Ортопедия и травматология; 10/Очни болести;. 11/ Анестезиология; 12/ Ендокринология; 13/ Алергология.

Договор с НЗОК: ДА

Ръководство:   Александър Щерев – Председател на СД

Д-р Добромир Илковски – Изпълнителен директор

МБАЛ “Пулс”

гр. Благоевград, ул. ”Славянска” №62