НСЧБ : +359898722133

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

    Home / Учредители / Учредители на НСЧБ / Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

tokuda tokuda-kardiohirurgia tokuda-rodilna-pomosht

Наименование: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 28 ноември  2006

Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 51Б

Телефон: 02 403 4000
Факс: 02 403 4220

E-mail: info@tokudabolnica.bg

Интернет страница: www.tokudabolnica.bg

Брой разкрити легла: 700

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

Акушерство и високо-рискова бременност

Анестезиология и интензивно лечение

Болнична аптека

Гръдна хирургия

Дерматология и Венерология

Клиника по Кардиология с отделения по Инвазивна Кардиология и Електрофизиология

Кардиохирургия

Първа вътрешнна клиника с отделения по Ендокринология и Нефрология

Втора вътрешна клиника с отделения по Гастроентерология и Пулмология

Клинична лаборатория

Клинична микробиология

Клинична патология

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лицево-челюстна хирургия

Лъчетерапия и радиохирургия

Миниинвазивна и лапароскопска хирургия

Клиника по неврология

Неврохирургия

Неонатология

Неотложна помощ

Клиника по Образна диагностика

Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия

Операционен блок

Ортопедия и травматология

Офталмология

Педиатрия

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Клиника по чернодробна, жлъчно-панкреатична и обща хирургия

Клиника по съдова хирургия и ангиология

Урология

Уши-Нос-Гърло

Физикална терапия и рехабилитация

Клиника по Хематология и Онкология

Хемодиализа

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

ДКЦ „Токуда“

Дентална практика

ОПЛ кабинети

Хоспис

Токуда Център за клинични проучвания

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 90

Договор с НЗОК: да

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

София 1407, бул. Никола Вапцаров 51Б

Учредител на Национално сдружение на частните болници