НСЧБ : +359898722133

СБАЛ “Свети Лазар”

    Home / Учредители / Учредители на НСЧБ / СБАЛ “Свети Лазар”

СБАЛ “Свети Лазар”

sv-lazar sv-lazar-operacionna sv-lazar-neonatologia

Наименование: СБАЛ „Свети Лазар“ ООД
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 1999 година

Адрес: София 1712, бул. Симеоновско шосе 4А

Телефон: 02/962 20 05 и 0888 51 14 92

E-mail: info@st.lazar-hospital.com

Интернет страница: www.st.lazar-hospital.com

Брой разкрити легла: 31

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1. Отделение по Акушерство и Гинекология
  2. Отделение по Неонатология

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата: не

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител – д-р Тиана Димитриева – Николова

Наименование: СБАЛ „Свети Лазар“ ООД

Адрес: София 1712, бул. Симеоновско шосе 4А

Учредител на Национално сдружение на частните болници