НСЧБ : +359898722133

МБАЛ „Полимед”

МБАЛ „Полимед”

sbal-polymed sbal-polymed-lineika sbal-polymed-staq

Наименование: МБАЛ „Полимед“ ООД

Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2009 година

Адрес: 1303 София, ул. Брегалница 47

Телефон:  (02) 815 79 01, 0887 99 22 93

E-mail: hospital@polimedad.com

Интернет страница: www.polimedad.com

Брой разкрити легла: 31

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

Отделение по Ортопедия и травматология

ОАИЛ

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

ДКЦ „Полимед“

ОПЛ Практика

Неотложно звена

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 2

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управители – г-н Йордан Пейчев и г-н Цветан Диманов

МБАЛ „Полимед“

1303 София, ул. Брегалница 47

Учредител на Национално сдружение на частните болници