НСЧБ : +359898722133

МБАЛ „Сердика“ ЕООД

    Home / Учредители / Учредители на НСЧБ / МБАЛ „Сердика“ ЕООД

МБАЛ „Сердика“ ЕООД

mbal-serdika mbal-serdika-otkrivane mbal-serdika-ekip

Наименование: МБАЛ „Сердика“ ЕООД

Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 22 юли 2010

Адрес: София, Ул. „Дамян Груев” № 6

Телефон: 02 488 9999; 0882 157 399

E-mail: info@mbalserdika.com

Интернет страница: www.mbalserdika.com

Брой разкрити легла: 182

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

Отделение Хирургия

Отделение по Акушерство и гинекология

Отделение по Ортопедия и травматология

Отделение Уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия

Отделение по Анестезия и интензивно лечение

Отделение по Медицинска онкология

Лаборатория по обща и клинична патология

Микробиологична лаборатория

Клинична лаборатория

Образна диагностика

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

Групова практика за ПМП „Медика 16“

Дентален център „Консумдент“

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 16

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управители – д-р Методи Янков и г-жа Драга Попова

МБАЛ “Сердика”
София, Ул. „Дамян Груев” № 6

Учредител на Националното сдружение на частните болници