НСЧБ : +359898722133

Брой частни болници в Европа

    Home / Брой частни болници в Европа

Брой частни болници в Европа

Брой на частни и държавни  болници в Европа

Брой на легла в частни и държавни болници

 

Австрия

Брой държавни болници            143

Брой легла в държ. Болници –  44 299

Брой частни болници                 121

Брой легла в частни болници – 19 539

 

Франция

Брой държавни болници            1 354

Брой легла в държ. Болници –   241 345

Брой частни болници                 1 030

Брой легла в частни болници – 113 500

 

Германия

Брой държавни болници            545

Брой легла в държ. Болници –   235 767

Брой Non-profit болници            645

Брой легла Non-profit болници  162 958

Брой частни болници                  724

Брой легла частни болници        95 601

 

Гърция

Брой държавни болници             124

Брой легла в държ. Болници       33 630

Брой частни болници                   141

Брой легла в частни болници      15 584

 

Унгария

Брой държавни болници              85

Брой легла в държ. Болници        62 700

Брой частни болници                    25

Брой легла в частни болници       2 200

 

Швейцария

Брой държавни болници              58

Брой легла в държ болници        38 057

Брой частни болници                   221

Брой легла в частни болници      9 578

 

Италия

Брой държавни болници           436

Брой легла в държ. Болници     147 308

Брой частни болници                 561

Брой легла в частни болници    61 849

 

Монако

Брой държавни болници             1

Брой легла в държ болници        845

Брой частни болници                   3

Брой легла в частни болници     168

 

Полша

Брой държавни болници              534

Брой легла в държ болници        143 800

Брой частни болници                   356

Брой легла в частни болници      19 600

 

Португалия

Брой държавни болници              109

Брой легла в държ болници         24 501

Брой частни болници                   129

Брой легла в частни болници      11 563

 

Румъния

Брой държавни болници              368

Брой легла в държ болници        131 157

Брой частни болници                   159

Брой легла в частни болници      12 704

 

Испания

Брой държавни болници              339

Брой легла в държ болници        142 632

Брой частни болници                   460

Брой легла в частни болници      51 373