НСЧБ : +359898722133

СБР “Стайков и Фамилия”

    Home / СБР “Стайков и Фамилия”

СБР “Стайков и Фамилия”

staikovi-familia

Наименование: Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД
Член на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 17.10.2001 година

Адрес: К.к. „Слънчев бряг”, хотел „Средец”, Община Несебър, Област Бургас
Телефон:+359 554 2 27 49; +359899 962 835

Факс: +359 554 2 72 35, +359 44 622 151
E-mail: sbr_sunnybeach@abv.bg

Интернет страница: http://www.sliven.info/sbr/

Общ Брой разкрити легла: 342

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

Отделения по Физикална терапия и рехабилитация

Други дейности, предоставяни на територията на болниците:

Диагностично консултативен център

Хотел “Средец”, к.к. Слънчев бряг

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 8

Договор с НЗОК: да

Управител: Д-р Иван Стайков

Наименование: СБР „Стайков и Фамилия“ ЕООД

К.к. „Слънчев бряг”, хотел „Средец”, Община Несебър, Област Бургас
Член на Национално сдружение на частните болници