НСЧБ : +359898722133

Декларация срещу лимитите за болниците

    Home / Позиции / Декларация срещу лимитите за болниците

Декларация срещу лимитите за болниците

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 43-ТО НС

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА

ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

ДО НАЦИОНАЛНИЯ ОМБУДСМАН

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА НЗОК

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

ДО УС И НС НА БЛС

ДЕКЛАРАЦИЯ

от участниците в

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ЗА

РЕФОРМИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

 18 септември 2015

Като изразяваме принципната си подкрепа и дълбоко убеждение за необходимостта от промени в здравната политика;

Като приемаме, че българското здравеопазване се нуждае от модернизация, повишаване на ефективността и качеството на здравните грижи и медицинските услуги;

Като ценим заявената от Парламента, Правителството и Министъра на здравеопазването воля за реформи;

Като се основаваме на принципите на хуманизма, свободния избор на пациента, свободната и честна конкуренция между доставчиците на медицински услуги, в името на човешкото здраве;

Като изразяваме своята готовност за участие в диалог и постигане на обществено съгласие по  всички проблеми на нашето здравеопазване.

Ние, участниците в Националната кръгла маса за реформи и здравеопазване без ограничения

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1.    Не приемаме и няма да приемем в бъдеще дейността на лечебните заведения да се лимитира и да се ограничават по този начин правата на пациентите за достъп до навременно и качествено лечение.

2.    Призоваваме Парламента, Правителството и Министъра на здравеопазването незабавно да предприемат необходимите мерки за изплащане на цялата изработена и отчетена дейност на лечебните заведения за 2015 година, за отмяна на лимитите и недопускане в бъдеще на подобни ограничения. Нека всеки получи това, което е заслужил със своя честен труд и отговорно отношение към пациентите.

3.    Не приемаме и няма да приемем в бъдеще норми, които водят до административното закриване на лечебни заведения, принудителното сливане и административните ограничения пред инвестициите и изграждането на нови лечебни заведения.

4.    Призоваваме  Парламента, Правителството и Министъра на здравеопазването да предприемат необходимите мерки, така че успехът или неуспехът на едно лечебно заведение да зависи само и единствено от пациентите, от това дали те са доволни или не от проведеното лечение. Настояваме държавата да възстанови прилагането на принципа „Финансирането следва пациента“, както и да създаде необходимите правила за ефективен и обективен контрол от страна на институциите, но и на самия потребител на медицински услуги над качеството на медицинската дейност.

5.    Призоваваме  Парламента, Правителството и Министъра на здравеопазването да предприемат необходимите законови действия за възстановяване на принципите  на солидарност и недискриминация в системата на здравното осигуряване, включително и повишаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски и заплащане на пълната ставка от държавата, както и увеличаване на дела за здравеопазване от БВП с цел осигуряване на  необходимите финансови, човешки и технологични ресурси за качествено и достъпно здравеопазване.

6.    Приемаме изцяло заявеното намерение за комплексно лечение на болните, но същевременно изразяваме позицията, че комплексното лечение се осигурява с организационни и финансови механизми, а не само със сливане или обединение на структури.

7.    Призоваваме цялото общество към съпричастност, разбиране и уважение към страдащите ни сънародници!

8.    Призоваваме медицинските екипи към търпеливо, етично и зачитащо достойнството отношение към пациентите!

9.    Призоваваме цялото общество към толерантност и уважение към висококвалифицирания и отговорен труд, който извършват медицинските специалисти, за да ни спасяват, да облекчават болката ни и да обезпечават качеството на живота ни денонощно!

Проблемите на здравеопазването не са нито само на лекарите, нито само на пациентите, нито само на политиците. Само с общи усилия и постигане на съгласие те могат да бъдат решени!

        В удостоверение на декларираното се подписваме: