НСЧБ : +359898722133

Декларация на НСЧБ за национални протести

    Home / Позиции / Декларация на НСЧБ за национални протести

Декларация на НСЧБ за национални протести

Декларация

от Национално сдружение на частните болници (НСЧБ),

Сдружение на общинските болници в България (СОББ) и Българска болнична асоциация (ББА)

24 март 2016 година

Предупреждаваме и нека се разбере ясно от всички, че сегашната здравна политика от типа проба-грешка, насочена основно срещу лекарите, ще се отрази най-лошо на пациентите.

С новата Национална здравна карта се отнема правото на пациентите да изберат болница. Тя ще ги принуди да се лекуват само по местоживеене. С нея ще се закрият работещи болници, ще бъдат лишени от работа доказани специалисти по критерии, създаващи само условия за корупция.

Въведените седмични лимити по дейности и закупуване на дейности по усмотрение на администрацията ще спрат достъпа на пациентите до медицинска помощ след изчерпването им, създавайки нови предпоставки за корупция и нерегламентирани плащания.

Намалените цени на НЗОК в редица дейности ще доведат до увеличение на плащания на пациентите и трупане на нови дългове на болниците.

Въведената забрана за инвестиции и утежнен режим на лицензиране ще забавят внедряването на нови технологии и методи на лечение пак във вреда на пациентите.

Чрез нови и нови стандарти вкараха медицината в наредби, отнеха правото ни да лекуваме според науката и опита си.

Новите правила за административен контрол превръщат медицинския одит в министерска бухалка за саморазправа с лекарите, недоволни от водената политика. В амбицията си си да стане господар на медиците министър Москов създаде хаос, непознат на здравната ни система до сега. Повечето от тези нови правила са въведени в грубо нарушение на законите и Конституцията на страната. Доказателство за това не е само решението на Конституционния съд. И Националната здравна карта, и проектът за така наречения служебен Национален рамков договор, и проекта за Наредбата за основния пакет здравни дейности – са все примери за погазване на принципите, процедурите и ограниченията на закона.

Усилията ни да защитим правата си по законов ред чрез съдебната власт не дават резултат, защото макар в крайна сметка съдът да отсъжда в наша полза, здравната администрация превръща процесите в игра на котка и мишка, в нечестно състезание с времето, необходимо за издаване на съдебните решения, в резултат на което нанесените вреди на лекари и пациенти, остават за тяхна сметка.

На това трябва да се сложи край. Не ни остава никаква друга възможност, освен да пристъпим към крайни мерки. Започваме подготовка за национални протестни действия.

Призоваваме Правителството да предприеме истинска реформа на здравеопазването за повишаване на качеството на медицинската помощ и улесняване на достъпа на пациентите до нея.

Искаме здравна система, която да е финансово обезпечена. Призоваваме правителството да вземе решение за 100% заплащане на здравните вноски от държавата на подопечните си здравно осигурени.

Искаме здравна система, свободна от монополна зависимост и зависимост от политически партии.

Искаме здравна система, в която контролът на медицинската помощ да се осъществява от най-заинтересованите – пациентите и техните осигурители.

Искаме свобода за нашите пациенти да избират къде, при кого и как да се лекуват.

Искаме справедливи и честни условия за работа, свобода за нови инициативи, свобода да практикуваме медицина така, както сме я учили и в което сме се заклели.

Призоваваме всички колеги – лекари, медицински сестри, лаборанти, призоваваме нашите пациенти да се изправим заедно в защита на справедливите ни искания и срещу безобразията на здравната администрация.

                                    Управителен съвет на Национално сдружение на частните болници,

                                    Управителен съвет на Сдружение на общинските болници в България,

                                    Управителен съвет на Българска болнична асоциация

Лекарският съюз стартира поетапни ефективни протести в цялата странаБЛС снема доверието си от ръководството на МЗ и Надзорния съвет на НЗОК
25 март 2016 zdrave.net

Националният съвет на Българския лекарски съюз за пореден път заявява, че състоянието на здравеопазването е достигнало до критичната точка на хаоса и предлаганите промени не водят до развитие и подобрение на здравната система. Това е така, защото:

• Не е вярно, че изкуственото разделение на медицинските дейности в пакети; необходимата, но неудачно направена наредба за удовлетвореността; недомислиците в наредбата за достъп и други нормативни актове, водят след себе си до положителни ефекти.

• Не е вярно, че договорното начало бе възстановено ефективно;

• Не е вярно, че едностранното въвеждане на „рамков договор” е законно;

• Не е вярно, че въведените „критерии за качество и достъпност на медицинската помощ“ са истински критерии и ще доведат до прокламирания ефект;

• Не е вярно, че е разширен обемът на гарантираните медицински дейности за профилактика и диспансеризация при социалнозначими заболявания;

• Не е вярно, че има изобилие от талони за консултации;

• Не е вярно, че бюджетът за извънболнична медицинска помощ нараства съобразно потребностите на населението, Националната здравна стратегия и европейската политика в сектора;

• Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък ще подобри качеството, контрола и достъпа до медицинска помощ.

Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, а ние да носим отговорност за изказаните неистини.

Поради това:

1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен. В противен случай, ще потърсим правата си в съда, включително и от отговорните лица.

2. Декларираме, че при влизането му в сила няма да работим съгласно предвиденото в него и заявяваме, че последствията за пациентите, породени от липсата на адекватна здравна помощ, ще носят отговорните за настоящата политика.

3. Дистанцираме се и снемаме доверие от ръководството на Министерство на здравеопазването и Надзорния съвет на НЗОК в този му състав;

4. От 28.03.2016 г. Българският лекарски съюз обявява стартирането на поетапни ефективни протестни действия и призовава всички свои членове да се включат в тях.

5. Апелираме за върховенство на закона и стриктно спазване на договорното начало.

Националният съвет на БЛС декларира, че Българският лекарски съюз е единствената законова организация, защитаваща правата на българските лекари и пациенти.

 

27 март 2016 година

Уважаеми пациенти,
От понеделник започват ефективни протести на лекарите, членуващи в Българския лекарски съюз, срещу състоянието, в което се намира здравна система.
Даваме си сметка, че спирането на работа ще създаде на много от Вас неудобства, ще се гневите, когато няма кой да ви прегледа, да ви изпише лекарства, да ви издаде болничен лист, направление за хоспитализация или друга медицинска услуга. Но нима не сте гневни и когато вашият общопрактикуващ лекар или специалист, или болничен лекар ви откаже консултация, изследване или болнично решение поради липса на направления (регулативен стандарт) или липса на болничен лимит за прием.
Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, да носим отговорност за изказани неистини от управляващите и да сме съучастници във влошаване на здравословното състояние на обществото.
Уважаеми пациенти,
Ние, българските лекари, работим в условия на нормативна несигурност, необмисленост, понякога дори в незаконосъобразност, наложени ни от НЗОК. Ние, българските лекари, предизвикваме Вашето недоволство с безкрайната административна работа, която трябва да извършваме за всеки случай. Ние, българските лекари, искаме да сте запознати с всички несъстоятелни изисквания, които са поставени пред нас, за да бъде спасен Вашият живот.
Ние, българските лекари, искаме да знаете, че парите от здравната каса, се разпределят според това колко здравни вноски са събрани и колко е внесла държавата, а не според потребностите Ви за осигуряване конституционното право на всеки за гарантирана, достатъчна по обем и с европейско качество медицинска услуга.
Ние искаме да знаете, че за медицинската услуга се плаща колкото пари има и че здравният бюджет не е достатъчен за всички.
Ние, българските лекари, също като Вас сме и пациенти, и сме поставени в същите условия като всеки български здравноосигурен пациент. В допълнение – отношението към цялото ни съсловие е унизително. Ние, българските лекари, отказваме да бъдат поставяни под съмнение моралът и почтеността ни, както и да бъдем обобщавани под обидните определения „болнични шашкъни“ и „търговци в храма на медицината“, без да са посочени и да е търсена отговорност от конкретни колеги, които са злоупотребили с доверието на пациент, приложили са некачествено лечение и са проявили непрофесионализъм.
Ние, българските лекари, ще се постараем всеки един от Вас, нашите пациенти, да научи, че незаконосъобразното едностранно въвеждане на „служебен рамков договор“ е вреден за Вас, защото ни поставя в невъзможност да Ви лекуваме.
Искаме да знаете, че изобилието от направления, е само обещание. Искаме да Ви лекуваме по правилата на изкуството, което сме изучавали и практикуваме. Искаме да знаете, че болниците ще продължават да имат лимити за прием и ще се наложи да се лекувате само по местоживеене. Искаме да знаете, че предстоят съкращения на специалисти в доболничната помощ, лаборатории, а на места и на цели отделения и болници и достъпът Ви до лечение ще бъде още по-труден от сега.
Ние, българските лекари, не искаме да чакате за операция и искаме да имате право да избирате най-добрите сред нас свободно, а не ограничени от опитите на държавата да се събере в недостатъчния си бюджет.
Ние, българските лекари, смятаме, че Вие – нашите пациенти, не сте престъпници и не искаме да Ви събираме пръстови отпечатъци, нито да носим отговорност за съхранението им и евентуалната злоупотреба с тях. Ние ще трябва да платим хиляди левове допълнителни средства, за да въведем пръстови отпечатъци, с които да декларираме, че Вие не крадете здравни услуги и че ние не крадем от здравната каса. Предполагаме, че сте толкова обидени от това, колкото и ние.
Уважаеми пациенти,
Ние, българските лекари, се опитахме да убедим правителството и здравната каса, че административният произвол, който се опитват да наложат в работата ни, е вреден за Вас, че руши доверието между лекарите и пациенти, че ще влоши още повече качеството на здравните услуги.
Обръщаме се към всички Вас , уважаеми пациенти, с благодарност за това, че сме заедно – чуйте ни и ни подкрепете. Поискайте своите права на здравноосигурени от тези, които Ви ги отнемат.
Обръщаме се към всички колеги-лекари, независимо в кой сектор работите, към медицинските сестри, акушерките, лаборантите; към нашите семейства и близки – подкрепете правото ни на достоен труд. Голяма част от обществото не приема блокирането на площади, може би няма да приеме и затворените лечебни заведения, клинични лаборатории и лекарски кабинети. Съжаляваме, че сме принудени от системата да предприемем тези действия.
С уважение,
д-р Галинка Павлова зам. председател на УС на БЛС
27.03.16г. 15.30ч.