НСЧБ : +359898722133

Становище медицински стандарти БЛС

    Home / Новини / Становище медицински стандарти БЛС

Становище медицински стандарти БЛС

ДО Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

 Във връзка с Ваше писмо относно предложения за промени в медицинските стандарти.

 

УВАЖАЕМИ Д-Р ГРОЗЕВ,

Становището ни е, че в този си вид стандартите създават административни препятствия без медицинска необходимост и без да водят до по-високо качество, като оскъпяват ненужно медицинската помощ. Убедени сме, че с количествените критерии заложени в тях не може да се повиши качеството на услугата. Медицинските стандарти бяха изготвени с цел закриване на малките общински и частни болници и пренасочване на болните към други. Тази цел очевидно не беше постигната. Стандартите увеличиха разходите на болниците и са основната причина за натрупване на дългове. Другите ефекти от въведените стандарти са увеличените хоспитализации, съчетани с увеличено доплащане на пациентите, поради недостиг на публични средства.

Това не са стандарти за качество на медицинската помощ, а съвкупност от количествени изисквания, резултат често и на лобистки интервенции.

По изложените причини сме принципно против изготвените по този начин стандарти.

Ако предложението Ви е да се повтори досегашната порочна практика  и да се преиздадат с някакви допълнения и редакции отменените стандарти, ние няма да участваме в нея. Тъй като повтарянето на опорочената процедура, почти сигурно ще доведе до същите плачевни резултати, ние няма да се поколебаем да оспорим отново пред съда преиздадените по този начин стандарти.

Правилният подход е стандартите за качество на лечебната и диагностичната дейност да се изготвят по правилата и процедурите на Закона за стандартизация.  Тази процедура позволява да се включат всички заинтересовани лица и на основата на консенсус да се достигне до създаване на истински стандарти за качество. В такава процедура ние сме готови да участваме активно.

                                                                               С уважение:

Д-р Николай Болтаджиев

Председател на УС на НСЧБ

pdf-icon-6