НСЧБ : +359898722133

НСЧБ се присъедини към жалба на ЦЗПЗ по Наредба 10

    Home / Новини / НСЧБ се присъедини към жалба на ЦЗПЗ по Наредба 10

НСЧБ се присъедини към жалба на ЦЗПЗ по Наредба 10

Националното сдружение на частните болници се присъедини към жалбата на Центъра за защита на правата в здравеопазването срещу Наредба 10 за проучване удовлетвореността на пациентите. На 04 февруари 2016 към делото се присъедини и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Ето и публикацията на ЦЗПЗ, с която бе оповестено подаването на жалбата.

ЦЗПЗ обжалва Наредбата за удовлетвореността

14 декември 2015

judge

ЦЗПЗ внесе жалба във Върховния административен съд срещу Наредба № 10 от 2 декември 2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса.
В Наредбата се предвижда анкетьори от социологическа агенция да получат от НЗОК информация за имената, телефоните на пациентите, както и лечебното заведение (ако е болница – отделението), в което е лекуван пациента.
На анкетьорите ще бъде предоставена здравна информация за всички пациенти, лекувани по линия на НЗОК. Чрез случаен подбор на част от тях ще бъде проведена телефонна анкета, резултатите от която анкета ще бъдат ползвани за осъществяване на контрол, налагане на санкции и прекратяване на договорите с касата.
В жалбата са изложени аргументи, че предвидения в Наредбата, ред за предоставяне на лични данни и здравна информация, е в противоречие с правилата и ограниченията, както на Закона за защита на личните данни, така и на Закона за здравето.
Нарушава се основно Конституционно право за неприкосновеност на личния живот на гражданите.
В Наредбата се посочва, че ще се води запис на всяка анкета, но не са предвидени никакви ограничения как, от кого и колко време ще се съхраняват записите.
С жалбата се иска спиране на действието на Наредбата, до окончателното произнасяне на съда, предвид немаловажните последици, които може да има безконтролното разпространение на здравна информация за всички здравноосигурени лица.