НСЧБ : +359898722133

МБАЛ “Света София”

    Home / МБАЛ “Света София”

МБАЛ “Света София”

mbal-sv-sofia mbal-sv-sofia-operacionna mbal-sv-sofia-basein

Наименование: МБАЛ “Света София”

Член на Националното сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 09 май 2005 година

Адрес: София, бул.България 104

Телефон: 02/ 818 46 00

E-mail: svsofia@mbal-sofia.com

Интернет страница: www.mbal-sofia.com

 

Брой разкрити легла: 60

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

Отделение по вътрешни болести с 2 сектора:

– Кардиология

– Гастро-ентерология

Отделение по неврология

Отделение по акушерство и гинекология със сектори по:

– Патологична бременност

– Гинекология

– Родилна зала

– Послеродов

– Висок инфекциозен риск

– Неонатология

Отделение по офталмология

Отделение по ортопедия и травматология

Отделение по съдова хирургия

Отделение по обща хирургия със сектор по неврохирургия

Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по образна диагностика

Микробиология

Клинична лаборатория

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

ДКЦ „Света София“

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  12

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Управител  – Д-р Христо Мазнейков

 

Наименование: МБАЛ “Света София”

София, бул.България 104

Член на Националното сдружение на частните болници