НСЧБ : +359898722133

МБАЛ „Парк Хоспитал“ ЕООД

    Home / Учредители / Членове / МБАЛ „Парк Хоспитал“ ЕООД

МБАЛ „Парк Хоспитал“ ЕООД

Наименование: МБАЛ „Парк Хоспитал“ ЕООД

Член на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2013 година

Адрес: община Родопи, с.Браниполе, Местност Герена №020Г

Телефон: +359 32 280 307; мобилен: +359 879 60 60 42

E-mail: office@parkhospital.bg

Интернет страница: www.parkhospital.bg

Брой разкрити легла: 112

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

Отделение по Хирургия

Отделение по Медицинска онкология

Отделение по Гинекология

Отделение по Ортопедия и травматология

Отделение по Урология

Отделение по Анестезиолоия и интензивно лечение

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

МЦ „Паркмед“ ЕООД

Брой специализирани кабинети в МЦ :  18

Договор с НЗОК: да

Ръководство: д-р Свилен Шидеров Попов –   управител