НСЧБ : +359898722133

МБАЛ “Св. Пантелеймон – София”

    Home / Учредители / Учредители на НСЧБ / МБАЛ “Св. Пантелеймон – София”

МБАЛ “Св. Пантелеймон – София”

mbal-sv-panteleimon-sofia

Наименование: МБАЛ “Св. Пантелеймон – София”
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2003 година

Адрес: София 1712, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов № 63

Телефон: 02/ 974 10 00

Факс: 02/974 44 50

E-mail: info@sphospital.com

Интернет страница: www.sphospital.com

Брой разкрити легла: 30

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1. Отделение по Ортопедия и травматология
  2. Отделение по Гастроентерология
  3. Отделение по Хирургия
  4. Отделение по Анестезиология и реанимация
  5. Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
  6. Образна диагностика
  7. Клинична лаборатория

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

Медицински център

Клинични изпитвания

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  10

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Изпълнителен директор – Доц. д-р Таньо Сечанов, Управител – Мая Атанасова Томова

МБАЛ “Св.Пантелеймон – София”
София 1712, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов №63
Учредител на Национално сдружение на частните болници