НСЧБ : +359898722133

МБАЛ „Дева Мария” ЕООД

  Home / Учредители / Учредители на НСЧБ / МБАЛ „Дева Мария” ЕООД

МБАЛ „Дева Мария” ЕООД

mbal-deva-maria mbal-deva-maria-staq

Наименование: МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2009 година

Адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски

Телефон: 056 89 62 62, 056 89 62 72

факс: 056 89 62 82

E-mail: hospital@saintsofia.com

Интернет страница: www.devamaria.com

 

Брой разкрити легла: 129

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

 1.     Отделение по вътрешни болести- нефрология, пневмология и фтизиатрия
 2.      Отделение по кардиология с инвазивна кардиология
 3.     Отделение по неврология
 4.     Отделение по хирургия
 5.     Отделение по съдова хирургия
 6.     Отделение по урология
 7.     Отделение по ортопедия и травматология
 8.     Отделение по АГ
 9.     Отделение по неонатология
 10. ОАИЛ
 11. Отделение по образна диагностика
 12. Клинична лаборатория
 13. Микробиология

 

Други дейности, предоставяни на територията на болницата: не

Брой специализирани кабинети в ДКЦ: 9

Договор с НЗОК: да

Ръководство: Прокурист – г-н Семир Хусеин Абумелих

 

МБАЛ „Дева Мария“
гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Учредител на Национално сдружение на частните болници