НСЧБ : +359898722133

СХБАЛ “Медикус Алфа”

    Home / Учредители / Учредители на НСЧБ / СХБАЛ “Медикус Алфа”

СХБАЛ “Медикус Алфа”

medicus-alfa medicus-alfa-staq medicus-alfa-litotripter

Наименование: СХБАЛ „Медикус Алфа“ ЕООД
Учредител на Национално сдружение на частните болници

Дата на основаване на болницата: 2003 година

Адрес: Пловдив, ул.”Велико Търново” 21
Телефон: +359 32 634463;+359 32 624881; мобилен: +359 896661171

E-mail: medicusalpha@yahoo.com

Интернет страница: www.medicusalpha.com

Брой разкрити легла: 30

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):

  1. Хирургия
  2. Структура Урология
  3. Структура Лицево-челюстна хирургия
  4. Структура Ортопедия и травматология
  5. Структура Анестезиология и реанимация
  6. Сектор Клинична лаборатория
  7. Сектор Образна диагностика

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

МДЦ „Медикус Алфа“

Брой специализирани кабинети в ДКЦ:  18

Договор с НЗОК: да

Ръководство: д-р Динко Младенов – Главен консултант и управител

Член на УС на Национално сдружение на частните болници

МБАЛ „Медикус Алфа“
Пловдив, ул.”Велико Търново” 21
Учредител на Национално сдружение на частните болници