НСЧБ : +359898722133

НСЧБ в обединение със всички болнични организации…

юни 14, 2024

0

НСЧБ в обединение със всички болнични организации…

НСЧБ в обединение със всички болнични организации, изпрати Покана за среща до НС на НЗОК и и.д. Управител на НЗОК Проф. Мавров.

Поканата е разгледана на заседанието на НС на НЗОК проведено вчера и очакваме насрочване на дата и час за срещата.

Предложените теми за обсъждане на тази среща са:

  1. Изпълнението на Решение № 6 от 11 април 2024 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 15 от 2023 г., обн. в ДВ, бр.36 от 23.04.2024г.

2. Изпълнение на Заповедта на Министър на Здравеопазването д-р Галя Кондева  РД-01-266/18.04.2024 относно извършване на проверки по чл.397 от НРД №РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицински дейности между НЗОК и БЛС за 2023-2025 г.