НСЧБ : +359898722133

120 специалисти взеха участие в тазгодишния обмен на кадри между частни болници в Европа

юни 15, 2023

0

120 специалисти взеха участие в тазгодишния обмен на кадри между частни болници в Европа

120 специалисти взеха участие в тазгодишния обмен на кадри между частни болници в Европа

Заключителен етап на AGORA 2023, Брюксел

От 2-ри до 4-ти Юни в Брюксел бе проведена заключителната среща-отчет на ежегодната програма на НОРЕ за обмен на кадри „AGORA”.

На срещата присъстваха над 120 участници  от 18 държави в тазгодишния обмен, представители на приемащите болници, както и национални и регионални служби на здравеопазването и неправителствени организации на болничното здравеопазване.

Програма 2023 с централна тема на обмена „Климат и околна среда: предизвикателства пред болниците и здравни услуги“ започна на 8 май и приключи на 4 юни 2023 г. В нея като изпращащи и приемащи страни взеха участие 18 европейски държави, включително и не членове на ЕС като Швейцария, Великобритания.

Основни акценти на работния обмен бяха: кръговата икономика в здравеопазването; „зелени“ болници; намаляване на отпадъците; рециклиране и използване на рециклируеми продукти; ВЕИ, енерго- и ресурсоспестяване; многократна употреба и възобновяване.

На заключителната среща участниците представиха своите доклади и споделиха оформените по време на обмена свои впечатления, заключения и предложения.

На срещата България бе поканена да се присъедини към програмата за обмен през 2024 г., която ще се проведе по същото време на годината.

В рамките на срещата бе проведено и редовно заседание на Управителния Съвет на НОРЕ, в което взеха участие управителите от 21 европейски страни, сред които и г-н Красимир Грудев, Председател на УС на НСЧБ и член на УС на НОРЕ.

На заседанието на УС бяха взети следните решения:

  1. Поради изтичане на мандата на досегашните президент и вицепрезидент на НОРЕ, за президент за следващия тригодишен период бе избран г-н Иймън Фицджералд, Ирландия, а за вицепрезидент – г-н Франсиз Де Дре, Белгия.
  2. Бяха направени промени в устава на НОРЕ във връзка с нови изисквания на белгийското законодателство.

Обсъдени бяха също така отчета за дейността, финансовия отчет за 2022 г. и Програмата за дейността на федерацията до края на годината.

Представителите на всяка страна изнесоха информация за актуалните проблеми и перспективите пред здравеопазването за всяка от страните. Г-н Грудев представи политическата обстановка в България и отражението й върху здравеопазването у нас, актуалните проблеми на болничното здравеопазване и действията и инициативите на НСЧБ в тази насока и за утвърждаване и разпространение на ролята на частната инициатива в него. Беше споделен опита на сдружението и неговите членове в привличането и задържането на медицинските кадри – проблем, който всички участници изтъкнаха като основен и приоритетен за решаване от всяка една от страните.