НСЧБ : +359898722133

На 31.10.2022 г. в Рига се проведе 35-то Заседание на УС на…

ное. 14, 2022

0

На 31.10.2022 г. в Рига се проведе 35-то Заседание на УС на…

НА 31.10.2022г. В РИГА, ЛАТВИЯ СЕ ПРОВЕДЕ 35-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (НОРЕ)

В заседанието взе участие г-н Красимир Грудев, Председател на УС на НСЧБ и представител на България в Управителния Съвет на НОРЕ.

На заседанието бе приет протокола с решенията на 34-то Заседание на УС на НОРЕ, отнасящи се до приемане на годишния финансов отчет за 2021 г., избора на нови членове на Управителния Съвет и на Президентския комитет.

Обсъдени бяха въпроси свързани с провеждането на годишните конференции на HOPE, включително HOPE Agora – критериите за организирането на HOPE Agora (заплащане на членския внос, прозрачност на разходите и приходите от организатора, продължителност на събитието, лимита на финансирането от HOPE, правилата за спонсорство и др.). Г-н Грудев предложи критериите да бъдат изготвяни от УС на НОРЕ и предлагани на потенциалните страни-организатори, за да няма различни стандарти и да се осигури приемственост и устойчивост през годините, както и част от програмата за обмен да се провежда дигитално поради невъзможността на много медицински специалисти и болнични мениджъри да отсъстват от работа 5 седмици. Предложението бе прието за дискусия и оптимизиране от националните координатори.

Президентския комитет покани управителите да предоставят информация за въздействието на инфлацията и енергийната криза върху болниците във всяка страна.

Г-н Грудев представи ситуацията в България като посочи, че до м. септември инфлацията е достигнала 17%. България не е голям консуматор на газ и кризата с доставките на газ не се отразяват така драстично, както в други европейски страни. И макар, че страната е нетен износител на ел. енергията, поради общото покачване на цената й в Европа и вътрешните цени са се вдигнали от 3 до 5 пъти. Благодарение на използването на част от огромните печалби на енергийния холдинг правителството успява да намали увеличението на цените за промишлените потребители до 2,5 пъти и да задържи цените за битовите потребители непроменени. Така те оказват по-малко влияние върху разходите и на болниците.

Г-н Грудев отбеляза, че от друга страна Правителството задължи болниците да повишат заплатите на лекарите и медицинските сестри. Това създаде нови проблеми за болниците. Бюджетите за заплати скочиха над 60%, дори над 80% за държавните и общински болници. НСЧБ поведе борба срещу този подход и постигна немаловажна победа.

По повод широко коментирания на срещата проблем с критичния недостиг на медицински специалисти г-н Грудев посочи, че болниците в България се опитват да убедят правителството да отвори програми за пълно спонсориране на обучението на медицински сестри и лекари срещу договор за 5 години работа в България.

Обсъдени бяха и следните въпроси:

Регламент относно медицинските изделия

Членовете на Управителния Съвет бяха помолени да актуализират оценката си за обхвата на въпроса на национално ниво и да дадат своята обратна информация относно предложението на Координационната група по медицинските изделия.

Предложение на Комисията за регламент относно европейското пространство за здравни данни

Членовете на Управителния Съвет бяха запознати със Стратегическата нота, изготвена от офиса на HOPE и бяха помолени да коментират ключовите въпроси отбелязани от офиса на HOPE в предложения регламент.

Предложение на Комисията за регламент относно кръвта, тъканите и клетките

Членовете на Управителния Съвет ще бъдат информирани за първите положения, посочени в предложения регламент и ще бъдат поканени за коментар.

В дискусиите по точка „Разни“ г-н Грудев заяви своя интерес за сравнение на финансирането на здравните системи в различните страни.

Изпълнителният директор му предложи да изпрати предложение за въпросник, който да бъде изпратен на националните координатори.

В рамките на посещението си в Рига УС на НОРЕ посети и се запозна с работата на една от двете общински болници на Рига – Rigas 2. Slimnīca (Специализирана болница по ортопедия и травматология).