НСЧБ : +359898722133

Конференцията проведена в събота 08.10.2022 …

окт. 10, 2022

0

Конференцията проведена в събота 08.10.2022 …

Конференцията УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Пловдив 8.10.2022г.

 

Проведената в събота (8.10.2022г.) в гр. Пловдив Конференция на НСЧБ протече при условията на активна дискусия обхващаща търсенето на решения за намаляването на административната тежест, премахването на нефункционални разпоредби и ограничения в сферата на здравеопазването. С активното участие на Проф. Голева, адв. Силвия Величкова и г-н Аркади Шарков и представители на болници членове на сдружението, в дискусията бяха разгледани, обсъдени и обстойно анализирани разпоредби от ЗЛЗ, ЗЗО и НРД.

По всеки от разгледаните нормативни актове постъпиха предложения за корекции, допълнения на нови текстове и премахването на такива, които са ирационални към днешните условия на работа.

Модераторът на Конференцията – г-н Грудев, представи постъпили предварително предложения от членове на НСЧБ за промени в текстовете на законите и наредбите, които бяха обсъдени  и поставиха начални точки, от които да започне понататъшното  юридическо изграждане  на документ, който да бъде предложен за по-широка дискусия и сред другите болнични организации.

Тези предложения ще бъдат синтезирани и изготвени в юридически релевантна форма от адв. Величкова и проф. Голева с експертното участие на д-р Кацаров и икономиста Аркади Шарков.

Както г-н Грудев отбеляза – „Поставихме началото на широка дискусия и тежък труд за подобряването на нормативната база в здравеопазването. Това е първата ни среща от този тип, но ще има продължение”.