НСЧБ : +359898722133

НЗОК притиска болниците да връщат парите, дадени им…

авг. 17, 2022

0

НЗОК притиска болниците да връщат парите, дадени им…

НЗОК притиска болниците да връщат парите, дадени им като държавно подпомагане по време на извънредната епидемична обстановка

 

В последните дни въз основа на указания, дадени им от НЗОК, РЗОК предприеха усилена кампания за притискане на болниците да подпишат дебитни и кредитни известия, с които да се откажат от надлимитната си дейност, натрупана заради орязаните им бюджети, за сметка на парите, изплатени им като държавното подпомагане по време на извънредната епидемична обстановка.

Припомняме, че това изискване залегна в подписания за тази година от НЗОК и БЛС Анекс към НРД 2020 – 2022. С разпоредбите на този Анекс сектор „Здравеопазване“ за разлика от всички други, се превърна в единствения, в който болниците и медицинските центрове трябва да връщат парите, получени за работа в условия на епидемия от Ковид 19. Като награда, че изнесоха борбата с пандемията на гърба си и много от техни служители изгубиха живота си в нея.

При това болниците и медицинските центрове бяха изрично изключени от възможността да кандидатстват за всякакви други програми за подпомагане като мярката „60 на 40“ например.

Неслучайно частните и общинските болници обжалваха тези и други разпоредби на Анекса и на първа инстанция ВАС чрез свое определение спря действието им до окончателното решение на съда.

Очевидно предусещайки неизбежната им отмяна, Касата бърза да прибере парите на болниците, докато все още може да направи това. И както винаги – не подбира средства – натиск, шантаж, изнудване.

Нещо повече – с тези указания и действия Централното Управление на НЗОК открито бламира решението на Надзорния съвет на НЗОК от 29.07.2022г., с което се прие нов Анекс на НРД-2020-2022, премахващ въпросните клаузи. Този Анекс, с известни допълнения, ще бъде предоставен за подпис и от БЛС и ще влезе в действие в най-скоро време.

Очевидно ЦУ на НЗОК се опитва с изпреварващи действия и в ущърб на болниците да компрометира новия Анекс непосредствено преди подписването му. Да не говорим, че сами по себе си тези указания и действия представляват поредно и грубо незачитане и неизпълнение на решенията на съда.

Дали новия Надзорен съвет на НЗОК ще търпи всичко това или ще предприеме мерки да го спре, тепърва предстои да видим.