НСЧБ : +359898722133

HOPE – международен обмен на специалисти от цяла Европа

юли 4, 2022

0

HOPE – международен обмен на специалисти от цяла Европа

Г-н Грудев взе участие в заседанието на УС на НОРЕ

От 3 до 5 юни 2022 г. в Брюксел, Белгия, след двегодишно прекъсване поради пандемията от COVID-19, се проведе „Agora 2022“– заключителната фаза на тазгодишното издание на програмата на HOPE за международен обмен на участници в болничното здравеопазване.

Участниците в програмата прекарват четири седмици в друга европейска страна, за да получат знания за това как сходни проблеми в здравеопазването се решават по различен начин.

Обменът през 2022 г. се проведе и съсредоточи върху темата: “Използване на доказателства в управлението на здравеопазването” (с акцент „Отвъд болничните данни – от ефективността на болницата до ефективността на системата“).

В края на своята годишна програма за обмен вече повече от 30 години HOPE организира среща на участниците в обмена и техни домакини за оценка на протичането му, известна като Agora.

Тази година присъстваха около 150 участници от 17 европейски страни, които споделиха добрите практики, които са идентифицирали по време на престоя си в приемащата страна.

Информация за събитието можете да видите в прикачения файл или на следния линк: https://hope.be/wp-content/uploads/2022/06/HOPE-AGORA-2022-Summary.pdf

По време на Agora 2022 се проведе и 34-то заседание на Управителния Съвет на HOPE. В заседанието от името на НСЧБ участие взе г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ.

На заседанието бяха приети Отчета за дейността и Финансовия отчет на HOPE за 2021г.

Бяха приети и двама нови членове на Управителния Съвет – г-жа Йоланда Агра Варела (Испания) и г-н Валтер Бусутил (Малта). Г-жа Варела бе избрана и за член на Президентския комитет.

По време на заседанието бяха дискутирани следните теми, които ще бъдат акцент в работата на HOPE до края на годината:

– Европейското пространство за здравни данни („EHDS“);

– Планът на Европейския съюз за борба с рака;

– Трансгранични заплахи за здравето;

– Програмата на ЕС „EU4health“;

– Украйна.

Бе решено следващото заседание на Управителния Съвет и Общото събрание на HOPE да се проведат на 31.10.2022г. в Рига, Латвия.