НСЧБ : +359898722133

Г-н Грудев взе участие в заседанието на UEHP и извънредно Общо събрание на организацията.

юли 4, 2022

0

Г-н Грудев взе участие в заседанието на UEHP и извънредно Общо събрание на организацията.

В рамките на посещението в Португалия се проведе заседание на Съвета и извънредно Общо събрание на UEHP. На тях бяха приети доклада за дейността на UEHP и финансовия отчет за 2021г, както и насоки за бъдещата дейност на организацията.

Одобрена бе кандидатурата за асоциирано членство на “Fondazione Sanità Futura“ – италианска частна научноизследователска организация, занимаваща се анализи и проекти свързани със здравния мениджмънт, модели за управление на здравния риск.

Изнесени бяха доклади на тема „Проекти за дигитален преход и трансформация на здравеопазването“ (Португалия) и „Представяне на реформата в здравеопазването в Литва и нейното потенциално въздействие върху частния сектор на здравеопазването” (Литва).

Бе решено следващото заседание на Съвета на UEHP да се проведе на 14.10.2022г. в Брюксел.