НСЧБ : +359898722133

Писмо увеличение на КП

мар. 21, 2022

0

Писмо увеличение на КП

ДО АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО АСЕНА СЕРБЕЗОВА,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО ДОЦ. АНТОН ТОНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ВАСИЛ ПАНДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

ДО ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ,
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

С КОПИЕ ДО:
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ
ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ
БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЛАСТНИТЕ МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представителите на всички сдружения на болници в България – независимо от собствеността – Българска болнична асоциация, Асоциация на университетските болници в България, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и Сдружението на общинските болници в България, се обръщаме към вас с цел категорично да заявим острата необходимост от навременно увеличение на цените на клиничните пътеки.

В тази връзка сме запознати с етапа на преговорите между Български лекарски съюз и Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Изразяваме подкрепата си за предложението на БЛС увеличението в цените на клиничните пътеки в болниците да бъде средно с минимум 25%, както и за дадената възможност повишението да варира силно в зависимост от това дали дадена дейност досега е била силно подценена или надценена.

Изразяваме сериозно безпокойство, ако има и дори минимален риск за отхвърляне на направеното предложение, защото:
1) Реалните нужди на болничния сектор са за увеличение на цените на клиничните пътеки от 35-40%;
2) 25-процентното повишение е категоричният минимум, който би представлявал реакция, съобразена с реалността;
3) Дори и да се приеме исканото увеличение на пътеките, ние пак сме изостанали от адекватното заплащане.

Ясно и категорично заявяваме, че ще изпаднем в тежка безизходица, ако няма актуализация в цените на клиничните пътеки.
Болничният сектор има незабавна нужда от увеличаване на финансирането, за да може да покрие преките си разходи, да обезпечи заплатите на персонала и да осигури качество на предлаганата услуга за пациентите.

При липса на отговор и неразбиране на сериозността на ситуацията си запазваме правото да излезем извън форм֙ата на диалогичност и комуникация чрез писма и становища.

С УВАЖЕНИЕ:
Управителен съвет на ББА
Управителен съвет на АУБ
Управителен съвет на НСЧБ
Управителен съвет на НСОМБАЛ
Управителен съвет на СОББ

Letter-Bolnici-Klinichni puteki_17032022 /PDF формат/