НСЧБ : +359898722133

Европейския Съюз на Частните Болници (UEHP) прие НСЧБ за асоцииран член

фев. 14, 2022

0

Европейския Съюз на Частните Болници (UEHP) прие НСЧБ за асоцииран член

Уважаеми членове на НСЧБ,

На 4 Февруари в Париж се проведе заседание на Общото събрание на Европейския Съюз на Частните Болници (UEHP). Заседанието се състоя хибридно. В него взеха участие представители на организациите-членки от Австрия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швейцария, Русия.

В работата му взе участие и г-н Красимир Грудев, Председател на УС на НСЧБ.

Приветствия към участниците в Общото събрание поднесоха д-р Пол Гарас – президент на UEHP и г-н Ламин Гарби, президент на френската Федерация на Частните Болници (FHP), домакин на събитието.

На Общото събрание на UEHP Националното Сдружение на Частните Болници бе официално прието за асоцииран член на UEHP. Г-н Грудев представи мисията, целите и задачите на НСЧБ, както и по-важните моменти от дейността му и мястото и ролята на сдружението и неговите членове в системата на здравеопазването на България.

Г-жа Илария Джанико, генералния секретар на UEHP представи доклада за дейността през 2021 г. и програмата на организацията за 2022 г.

Общото събрание прие отчета за дейността на UEHP за 2021 г. и бюджета на организацията за 2022 г.

Г-жа Джанико запозна участниците в заседанието с работната програма за 2022 г. на Европейския съвет за иновации (EIC), наскоро приета от Европейската комисия. Програмата отваря възможности за финансиране на стойност над 1,7 милиарда евро през 2022 г. за пробивни иноватори, за да разширят мащаба си и да създадат нови пазари.

Г-н Оскар Гаспар, президент на Португалската асоциация на частните болници (APHP) и г-н Кристиан Егле, ръководител направление „Здравеопазване“ за Европа, Близкия изток, Индия и Африка в Ernst&Young представиха инициативата на UEHP „Европейски награди за частни болници“, чието провеждане се осъществява от Португалската асоциация на частните болници (APHP), в партньорство с Ernst&Young.

В конкурса могат да участват болници от всички организации-членки на UEHP. Връчването на наградите ще се състои на тържествена церемония на 23 Юни 2022 г. в Лисабон.

На заседанието бе представена информация от всички присъстващи членове на UEHP за процеса на ваксинация срещу COVID 19 в техните страни и за участието на частния сектор в борбата с пандемията.

Г-н Грудев запозна присъстващите с процеса на ваксинация у нас и с решаващата роля, която частните болници в България имат в лечението на пациенти с COVID 19 и в овладяването на пандемията.

Следващото заседание на Общото събрание на UEHP бе насрочено за 23 Юни 2022 г. в Лисабон.

Информация за работната програма на Европейския съвет за иновации (EIC) можете да намерите в прикачения файл.

Информация за конкурса „Европейски награди за частни болници“ – регламент, условия за кандидатстване и формуляри можете да намерите в архивираната папка.