НСЧБ : +359898722133

Спешна помощ за справяне с високите цени за отопление и поетапно увеличение на най-недофинансираните цени на клиничните пътеки

ян. 31, 2022

0

Спешна помощ за справяне с високите цени за отопление и поетапно увеличение на най-недофинансираните цени на клиничните пътеки

ДО КИРИЛ ПЕТКОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО АСЕНА СЕРБЕЗОВА,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ДО АСЕН ВАСИЛЕВ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

ДО АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ДО Д-Р АНТОН ТОНЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                       

ДО ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ,

УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА   

ЗДРАВНА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА

 

ДО Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ

ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ОТ

БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА

ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА

ОБЛАСТНИТЕ МНОГОПРОФИЛНИ

БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ  БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

 

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Всички сдружения на болници в България – независимо от собствеността – Българска болнична асоциация, Асоциация на университетските болници в България, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и Сдружение на общинските болници в България се обръщат към вас поради необходимостта от взимане на незабавни мерки за задълбочаващите се проблеми в лечебните заведения, свързани с липсата на конкретни компенсации за ограничаване на ефекта от рязкото увеличаване на цените на електроенергията и газа и острата необходимост от актуализация на цените на клиничните пътеки.

Във връзка с компенсацията за високите сметки за енергия за отопление обръщаме внимание, че болниците минават под общия знаменател за бизнеса като небитови потребители и без да са взети под внимание тяхната роля в пандемията, социално значимата им функция, както и факта, че те нямат механизми за увеличение на приходите, както това се случва в останалата част от икономиката. Настояваме да бъдат преразгледани възможностите за отделна компенсация за болничните заведения, за да не се допуска влошаване на финансовата им състояние, особено по време на пандемия.

В началото на пандемията болниците бяха принудени да направят значителни допълнителни финансови разходи за ремонти, преустройства, обособяване на специализирани зони, за закупуване на колективни и индивидуални предпазни средства,  допълнително оборудване (респиратори, дезинфектиращи машини, UV лампи и други), лекарства, дезинфектанти, медицински и други консумативи, при това в особено големи количества и на многократно завишени цени.

Освен това пандемията допълнително даде тласък на и без това непрекъснато повишаващите се цени на медикаменти, консумативи и други медицински изделия.

Анализът на водещи икономисти показва, че ценовият натиск, както в българската, така и в европейската икономики се оформя като основно предизвикателство, не само за изминалата 2021 г., но и за настоящата и следващите няколко години – до средата на десетилетието. Индексът на потребителските цени в България достигна тринадесетгодишен връх от 7,8% спрямо месец декември 2020 г. Цените на електроенергията за MWh за месец януари 2022 г. са се повишили с 350% спрямо цените на борсата за същия период от годината преди настъпването на Ковид-19 пандемията. Природният газ, търгуван на европейските пазари, е повишил цената си над 6 пъти от началото на 2021 г.

Международната конюнктура не подсказва възможност за стабилизация в темпа на ръст на инфлацията. Комбинацията от все още разхлабена парична политика в САЩ и еврозоната, проблеми с доставките на синьо гориво, както и нарастващото напрежение около Украйна са само част от факторите, които допълнително допринасят за натиск върху цените във възходяща посока. Меродавните прогнози очертават годишен темп на инфлацията в eврозоната между 5% и 7% през следващите две години. Ако съотношението между инфлацията в еврозоната и България се запази, това означава, че скоростта на общото нарастване на цените у нас ще бъде минимум между 8% и 10%. Иначе казано – още две години с инфлация като през 2021 г.

Подобен тип външен ценови натиск създава опасност лечебните заведения за болнична помощ да не могат да покрият своите разходи за заплати, отопление, осветление, консумативи, лекарства и медицински изделия.

От данни на Министерство на здравеопазване става ясно, че с над 500 лева се е увеличил средният разход за един пациент през 2021 в сравнение с 2020 г., като тази сума варира значително в различните лечебни заведения. Рязката тенденция за ръст на разходите и ускоряване на инфлацията започна през есента на миналата година, а очакванията са цените на комуналните услуги и консумативите да продължават да вървят нагоре.

В резултат на изброените по-горе факти общите разходи на изпълнителите на болнична помощ скочат рязко и за съжаление това е процес, а не еднократен ефект.

Нефинансирането на клиничните пътеки е хронично заболяване на системата от години, и вече дори частична актуализация няма да компенсира натрупването на недостиг. Оценки на различни експерти сочат, че някои от клиничните пътеки се нуждаят от ръст с между 100 и 200%. Становището на болничните асоциации, съгласувано с Български лекарски съюз по този въпрос, е за остра необходимост от увеличение на цените на повечето клинични пътеки и процедури с осреднена стойност от минимум 20% през 2022 г. като увеличението започне приоритетно от най-недофинансираните по методика, предварително съгласувана с БЛС, и поетапно достигане до поне 100% в следващите 3 до 4г.

Не трябва да се забравя, че имено от цената на клиничните пътеки се финансират и възнагражденията на медиците, за които има консенсус, че трябва да достигнат едно достойно ниво, за да можем да задържим специалистите у нас и да мотивираме младите хора да се отдават на нелеките професии в сектора – лекари, сестри, акушерки и т.н.

В подкрепа на това искане обръщаме внимание и на факта, че клиничните пътеки и процедури, откакто са създадени, не са актуализирани цялостно в посока те да отговарят на реалните разходи, инфлация и т.н. А в момента има болници, които получават сметки за ток, които са в пъти по-големи спрямо преди няколко месеца.

Хроничното недофинансиране утежнява проблема със задържането на кадри, с което така или иначе има проблем, и създава допълнителни дефицити на всички нива в лечебните заведения.

Повишаването на цените на клиничните пътеки би било и стратегическо решение и подготовка за това, което ни очаква след Ковид-19, а именно вълна от пациенти със забавено лечение, недиагностицирани и нелекувани навреме поради ограничаване на плановия прием или избягване посещението на лечебни заведение поради притеснения, свързани с пандемията.

Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Асоциация на университетските болници в България и Сдружение на общинските болници в България призоваваме институциите да предприемат незабавни мерки за отделна компенсация на изпълнителите на медицинска помощ заради високите цени на енергията. Настояваме и за взимане на стратегическо важно решение за системата – увеличение на цените на клиничните пътеки и процедури, съгласно изготвения план на Български лекарски съюз.

С УВАЖЕНИЕ:

 

Адв. Свилена Димитрова,

Председател на УС на ББА

 

Красимир Грудев,

Председател на УС на НСЧБ

 

Д-р Васислав Петров,

Председател УС на НСОМБАЛ

 

Проф. д-р Красимир Иванов,

Председател на АУБ

 

Д-р Неделчо Тотев,

Председател на СОББ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

BulgarianEnglishRussian