НСЧБ : +359898722133

EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION – HOPE

дек. 22, 2021

0

EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION – HOPE

Г-Н КРАСИМИР ГРУДЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НСЧБ В РАБОТАТА НА 33-то ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (НОРЕ), ПРОВЕДЕНО НА 9 НОЕМВРИ 2021г. В ПАРИЖ

На 9-ти ноември 2021г. в Париж се проведе 33-то заседание на Управителния Съвет на Европейската Федерация на Болниците и Здравеопазването (EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION – HOPE), чийто член Националното Сдружение на Частните Болници е от 2017г.

На заседанието бе приет Протокола от 32-то заседание на Управителния Съвет, проведено онлайн на 4 Юни 2021г. и бяха дискутирани следните въпроси:

–              Напредъкът на ваксинацията срещу Covid в различните европейски страни;

–              Въздействието на Covid пандемията върху дейността и финансовото състояние на болниците;

–              Зелената сделка;

–              Фармацевтичната стратегия на Европейския Съюз.

От името на домакина – Френската болнична федерация (Fédération hospitalière de France) приветствие към участниците в заседанието поднесе г-жа Зайнаб Риет, генерален пълномощник на FHF, като заяви, че обменът на опит и информация, която осъществяват членовете на HOPE, е важен, особено след като пандемията не се развива по един и същи начин във всяка страна, но точно тя ни показа, че на европейския континент сме едно цяло и трябва да действаме заедно.

От името на Националното Сдружение на Частните Болници, г-н Красимир Грудев, член на Управителния Съвет на HOPE, информира присъстващите относно състоянието на ваксинационния процес в България и отражението на пандемията върху дейността на болниците.

Г-н Грудев посочи, че от април насам в България има политическа нестабилност. Страната се намира в пика на поредната вълна на COVID-19, при която вече са заети 80% от легла за пациенти с COVID-19 и около 65% от всички легла за интензивно лечение. Ако заетостта на легла за пациенти с COVID-19  достигне 90%, а на леглата за интензивно лечение 80%, правителството планира пълен локдаун, което никога не е правено в България. 50% от населението е получило първата си доза ваксина, 25% са завършили имунизацията си. Има въведени ограничения за неваксинирани или нетествани хора. От началото на м. ноември работодателите са длъжни да тестват служителите си на всеки два дни, същото се предлага и за деца и учители. Този подход бързо увеличи темповете на ваксинацията.

Г-н Грудев отбеляза също, че остават нерешени някои въпроси като този, какви са правата на хората, които се възстановяват след прекарана COVID инфекция. В момента сертификатът за възстановяване е с валидност една година. Може ли след изтичането на този срок те да бъдат тествани и  сертификатът им да се удължи, ако имат достатъчно антитела, както е в Австрия? Друг нерешен въпрос е трябва ли да се въвежда задължителна ваксинация за здравните работници, както е в Гърция.

Ваксинацията в България не може да бъде задължителна, защото това противоречи на българската конституция, посочи г-н Грудев, но трябва да се вземат други мерки, които да накарат хората да се замислят и да се ваксинират, включително и мащабна разяснителна кампания, която в България е все още слаба.

Останалите участници в дискусията единодушно изказаха становището, че и според конституциите на техните страни ваксинацията не може да има задължителен характер, макар че има изключения в практиката на страни като Германия и Франция например, но те най-вероятно ще бъдат отменени от съда, където вече има заведени жалби.

Относно отражението на пандемията върху дейността на болниците, г-н Грудев посочи, че намалението на дейността им е не повече от 50%. Някои болници обаче са спрели обичайната си дейност, тъй като персоналът им е ангажиран с лечението на COVID пациенти.

Здравноосигурителния фонд и правителството покриват част от разходите на болниците. Има и допълнителни плащания за хората, работещи в COVID отделенията и за работа в условия на пандемия.

Г-н Грудев отбеляза също, че някои пациенти отлагат лечението си в болница, включително и в онкологията, поради страх от заразяване. Това е голям проблем и трябва да му се обърне сериозно внимание от здравните власти.

Друг голям проблем за целия ЕС ще са дълготрайните усложнения след прекаран COVID-19, които също трябва да бъдат адекватно лекувани. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че този проблем тепърва ще трябва да бъде дискутиран и решаван.

По отношение на ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА г-н Паскал ГАРЕЛ, главен изпълнителен директор на HOPE представи по-важните законодателни предложения и политически инициативи на пакета „Fit for 55“ на Европейската комисия, лансиран на 14 юли 2021 г.

– преразглеждане на системата за търговия с емисии на ЕС (EU ETS), създаване на отделна система за търговия с емисии за автомобилен транспорт и сгради

– преразглеждане на регламента за споделяне на усилията относно целите на държавите-членки за намаляване в сектори извън СТЕ на ЕС

– преразглеждане на директивата за възобновяема енергия

– преработка на директивата за енергийна ефективност

– изменение на регламента за определяне на стандарти за емисии на CO2 за леки и лекотоварни автомобили – преразглеждане на директивата за енергийния данък

– фонд за социален климат,

както и приоритетите на дневния ред за 2022 г. на Европейската комисия:

– Законодателно предложение за интегрирано управление на водите – повърхностни и подземни замърсители

– Законодателно предложение за правото на ремонт

– Законодателно предложение относно рамка на ЕС за хармонизирано измерване на емисиите от транспорта и логистиката

– Законодателно предложение за намаляване на изпускането на микропластмаса в околната среда и ограничаване на добавянето на микропластмаса към продуктите

– Законодателно предложение за сертифициране за отстраняване на въглерод.

Офисът на HOPE е изградил панел за споделяне на добри практики на болници по всички видове зелени въпроси и публикува по една всеки вторник.

Следващата стъпка от работата на офиса на HOPE ще бъде обмен на добри практики между региони или групи болници.

Например едно от нещата, влезли в противоречие с принципите на кръговата икономика по време на COVID-19 бе разширеното използване на средства за еднократната употреба предвид безопасността. Това противоречие трябва да бъде разрешено както за защитното оборудване, така и за много теми като храни или технологии.

HOPE може също да работи по няколко възможни теми около това, като персонал, сгради, управление на кризи и рискове и наличност на данни и комуникация.

ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Г-н Паскал ГАРЕЛ информира относно настоящата ревизия на съществуващото фармацевтично законодателство и на законодателството за децата и редките болести.

Текущите теми за консултации в областта на това законодателство са:

– Неудовлетворени медицински нужди

– Стимули за иновации

– Антимикробна резистентност (AMR)

– Възнаграждения и задължения, свързани с подобрен достъп до лекарства

– Сигурност на доставките (тема, дължаща се главно на COVID-19)

– Екологични предизвикателства

Решено бе следващото заседание на Управителния Съвет да се проведе в Брюксел на 3 юни 2022 г. по време на  годишната Agora.

На заседанието присъстваха:

Урмас СУЛЕ, Естония, Президент на HOPE

Еамон ФИЦДЖЕРАЛД, Ирландия, вицепрезидент на НОРЕ

Паскал ГАРЕЛ, главен изпълнителен директор на HOPE

Мари НАБЕ, служител по въпросите на ЕС на HOPE

и членовете на Управителния Съвет:

Франсис ДЕ ДРЕ, Белгия

Красимир ГРУДЕВ, България

Ева М. ВАЙНРАЙХ-ЙЕНСЕН, Дания

Джулия ПЕТРАРУЛО, Франция

Зейнаб РИЕ, Франция, генерален делегат на FHF – домакин на заседанието

Радивой НАРДИН, Словения

Ерик СВАНФЕЛДТ, Швеция

Онлайн взеха участие:

Марк ШРАЙНЕР, Германия, (заместник)

Антонио МАРИТАТИ, Италия, (заместник)

Джовани БАЛИО, Италия, (заместник)

Ярослав Й. ФЕДОРОВСКИ, Полша

Роузи РИЧАРДС, Великобритания, (заместник)

Евгениис КАЛЕИС, Латвия

Сара ПУПАТО ФЕРРАРИ, Испания

Христис ЛОИЗИДИС, Кипър

…………………………….

По време на посещението си в Париж, г-н Грудев посети най-голямото годишно медицинско изложение във Франция – SANTEXPO, по покана на Френската болнична федерация (Fédération Hospitalière de France – FHF) – организатор и домакин на мероприятието.

FHF представлява повече от 1000 болници и около 3800 медико-социални заведения и обединява различни по големина общински и държавни болници – местни, многопрофилни, университетски, специализирани заведения за психичното здраве, както и старчески домове и заведения, предоставящи грижи за хора с увреждания.

Г-н Грудев посети щанда на FHF и разговаря с г-жа Зайнаб Риет, генерален пълномощник на FHF. По време на срещата двете страни се информираха за състоянието и потребностите на здравните си системи и обмениха информация относно настоящата пандемична криза и борбата с нея.

Г-н Грудев посети и щанда на Федерацията на частните болници и клиники във Франция (Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France – FHP)

FHP обединява 1030 частни болници и клиники, които предоставят медицински и здравни грижи на 9 милиона пациенти всяка година. В частните здравни заведения, членове на FHP работят около 150 000 служители (здравен, административен и технически персонал) и практикуват 40 000 лекари. FHP е ключов играч в здравната система на Франция.

FHP от една страна информира, съветва и подпомага своите членове по икономически, правни и социални въпроси, а от друга представлява частните болници и клиники пред надзорните органи, министерството и браншовите синдикати на служителите. FHP също така разработва действия за повишаване на осведомеността сред широката общественост относно качеството на грижите и тяхната основна роля във френската здравна система.

В работата си FHP се ръководи от два основни принципа:

свободен избор на пациента и зачитане на плурализма на предлаганото здравно обслужване;

ангажимент за участие и съгласуван подход към проблемите на общественото здраве.

В разговор с г-жа Беатрис Ноелеk, Директор по европейските въпроси на FHP, двете страни се запознаха със структурата, обхвата и дейността на двете организации и изразиха готовността си за установяване на трайни контакти, обмен на информация и взаимноизгодно сътрудничество.

Изложението SANTEXPO
Щандът на Федерацията на частните болници и клиники във Франция – FHP
Посещение на щанда на Френската болнична федерация – FHF
От ляво на дясно: Мари НАБЕ, HOPE; Радивой НАРДИН, Словения; Урмас СУЛЕ, Естония, Президент; Ерик СВАНФЕЛДТ, Швеция; Паскал ГАРЕЛ, HOPE; Еамон ФИЦДЖЕРАЛД, Ирландия, вицепрезидент; Ева М. ВАЙНРАЙХ-ЙЕНСЕН, Дания; Красимир ГРУДЕВ, България.