НСЧБ : +359898722133

Декларация подкрепа законност и равноправие…

юли 21, 2021

0

Декларация подкрепа законност и равноправие…

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

В

 ПОДКРЕПА НА ЗАКОННОСТТА И РАВНОПРАВИЕТО

МЕЖДУ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Ние, членовете на Националното сдружение на частните болници, апелираме за равнопоставеност на всички лечебни заведения в Р България във всяко едно отношение, в т.ч. и по отношение извършването на проверки на дейността и санкциониране на установените нарушения. Не би трябвало да съществуват привилегировани лечебни заведения, които да са освободени от извършването на проверки и съответно от налагането на санкции при нарушаване на законовата уредба.

Като лекари за нас е от изключително значение спазването на законността от всички лечебни заведения в страната. Това гарантира правилното разпределение на публичните средства, съгласно законодателството на Р България.

Не трябва да се допускат действия, които водят до разрушаване на и без това крехкото доверие на обществеността към лекарското съсловие и системата на здравеопазването като цяло. Това е недопустимо, особено в ситуацията, в която целият свят се намира в момента.

Националното сдружение на частните болници очаква и в бъдеще НЗОК и Министерство на здравеопазването да бъдат принципни при недопускането на нарушаване на правилата от страна на всички лечебни заведения, независимо от техния собственик.

 

Красимир Грудев

Председател на УС