НСЧБ : +359898722133

Фактуриране надлимити…

апр. 23, 2021

0

Фактуриране надлимити…

ДО

НС НА НЗОК

ДО

ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ДО

 Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

ОТ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ

Във връзка с разпоредбите на „Условия и ред в изпълнение на § 1. ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020, определени съвместно от Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“ и по специално на Раздел III „Условия и ред за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК за 2015 г. и 2016 г., по сключени Споразумения по реда на раздел II и отразяването им в информационната система на НЗОК“, да се включи:

Изплащането на одобрените от директорите на РЗОК стойности на неизплатените дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и 2016 г. установени след проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК, да става на база на вече издадените за това в съответната година фактури, там където има издадени такива.

Ако след проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК на стойностите на неизплатените дейности се установи и протоколира разлика в отразената във фактурите стойност и действително извършената и призната от НЗОК/РЗОК дейност, то:

а) при протоколирана по-ниска от отразената във фактурата стойност изпълнителят на болнична медицинска помощ издава кредитно известие към фактурата и НЗОК/РЗОК заплаща намалената с кредитното известие стойност;

б) при протоколирана по-висока от отразената във фактурата стойност изпълнителят на болнична медицинска помощ издава дебитно известие към фактура и НЗОК/РЗОК заплаща и него.

В случаите, в които няма издадени за извършена, но неизплатена в съответната година фактури, заплащането да се извършва по реда на Раздел III, т. 2 – 5.

 

Аргументите ни са, че с издадените през 2015г. и 2016г. фактури изпълнителите на болнична медицинска помощ са увеличили счетоводно резултата си и са платили съответните данъци и ако ги издадат наново, ще платят отново, т. е. ще бъдат обложени двойно за едни и същи приходи.

Издаването на нови фактури ще се отрази в увеличение на резултата в тази година, а едва на 5-тата година от издаването на старите фактури отписването им ще се признае за разход, което в случаите на фактурите от 2016г. ще стане едва през 2021г., т.е. за настоящата година приходът ще бъде обложен отново, а дължимият данък ще бъде намален едва през 2022г.

А това ще е още едно неблагоприятно обстоятелство за изпълнителите на болнична медицинска помощ в случаите на подписване на съдебни споразумения, на фона на отказа от направени вече съдебни разноски и дължими лихви.

 

 

Красимир Грудев:

Председател на УС на НСЧБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

BulgarianEnglishRussian