НСЧБ : +359898722133

Приложение на нулева ставка на данъка върху добавената…

апр. 23, 2021

0

Приложение на нулева ставка на данъка върху добавената…

До Министъра на Финансите

Кирил Ананиев

 

До

Министъра на здравеопазването

Проф. Костадин Ангелов

 

 

Становище

на Националното сдружение на частните болници

 

Относно: Приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за доставката на услуги, пряко свързани с тези изделия, съгласно разпоредбата на чл. 36Б от Закона за данъка върху добавената стойност.

 

Уважаеми г-н Министър,

 

С изменение на Закона за ДДС, обнародвано в ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. до 31.12.2022, бе приет нов член 36б, според който доставката на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както и доставката на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия, са облагаема доставка с нулева ставка с място на изпълнение на територията на страната.

 

Обхватът на приетата норма засяга всички лечебни заведения. Повечето от тях не са регистрирани по Закона за ДДС, поради това, че основният обем от дейността им са освободени доставки (чл. 39 от ЗДДС).

 

Прилагането на разпоредбите на новия чл.36б може да доведе до натрупване на обороти за облагаеми услуги (макар и с нулева ставка) и това ще принуди лечебните заведения да се регистрират по ЗДДС.

 

Става дума само за временно състояние (за времето, в което има епидемичен процес и нужда от голям брой тестове) и на практика, в рамките на година или две, ние трябва да се регистрираме, а след това да се дерегистрираме по ДДС.  Мярката ще засегне само част от оборотите на ЛЗ, което допълнително усложнява осчетоводяването на дейността ни и предвид липсата на опит крие риск от грешки и ненужни санкции.

 

Това би могло да се избегне с подходящо изменение в закона, което да изключи оборотите, натрупани за доставките по чл. 36б от предвидените в чл. 96 на Закона за ДДС. Предлаганото изменение е неутрално към бюджета, но ще ни спести много усложнения и главоболия във време, в което цялата ни енергия е насочена към справяне с епидемията.

 

Предлагаме това да стане с допълнение в чл. 96, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, като след думата „ставка“ се добави изразът „с изключение на тези по чл. 36б“. Така текстът на закона ще придобие следния вид:

Чл. 96 (2) Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

  1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, с изключение на тези по чл. 36б.

 

Уважаеми г-н Ананиев,

 

Не се съмняваме, че като човек добре запознат с проблемите на здравната система, в това число и като дългогодишен министър на здравеопазването, ще разберете нашите опасения.

Молим да предприемете необходимите действия за изменение в закона.

Молим за спешност предвид краткия срок, който остава преди разпускането на Народното събрание.

 

 

 

С уважение:

 

Красимир Грудев

Председател на УС на НСЧБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.