НСЧБ : +359898722133

Специализирана болница за рехабилитация „Мари“ ООД

  Home / Специализирана болница за рехабилитация „Мари“ ООД

Специализирана болница за рехабилитация „Мари“ ООД

Специализирана болница за рехабилитация „Мари“ ООД

 • Наименование: Специализирана болница за рехабилитация „Мари” ООД
  Член на Национално сдружение на частните болници
 • Дата на основаване на болницата: 06.2007г.
 • Адрес: гр. Несебър, кв. Аурелия, Община Несебър, Област Бургас
  Телефон: +359888 684 045; +359885 156 334
 • E-mail: sbr_mari@abv.bg
 • Интернет страница: http://www.sbr-mari.com/
 • Общ брой разкрити легла: 83
 • Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена):
 • Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
 • Други дейности, предоставяни на територията на болницата:
 • Диагностично-консултативен център
 • Кабинет за клинично-лабораторни изследвания към СМДЛ „Рамус“
 • Договор с НЗОК: да
 • Управител: Д-р Антоанета Гьонкова