НСЧБ : +359898722133

СОБАЛ „БУРГАС“ ООД

    Home / СОБАЛ „БУРГАС“ ООД

СОБАЛ „БУРГАС“ ООД

Наименование: СОБАЛ „БУРГАС“ ООД

Учредител на Национално сдружение на частните болници

Година на основаване на болницата: 2008г.

Адрес: гр.Бургас 8005, ж.к. „П.Р.Славейков”, ул. „Георги Минков” № 174 (до спортна зала „Младост”)

Телефон: +359 56 859 840; +359 56 859 850; +359 895 050 506

E-mail: eyehospital.burgas@mail.bg

Интернет страница: www.eyehospitalburgas.com

Брой разкрити легла: 13

Разкрити клиники и отделения (в т.ч. параклинични звена): Отделение по Очни болести

Други дейности, предоставяни на територията на болницата:

„Медицински център за специализирана помощ Д-р Иванови – Младост”ООД

Оптика „Младост”

Брой специализирани кабинети в МЦ: 6

Договор с НЗОК: да

Управители:

За СОБАЛ „БУРГАС“ ООД – Д-р Николай Иванов

За „МЦСП Д-р Иванови – Младост”ООД – Д-р Методи Иванов

СОБАЛ „БУРГАС“ ООД

гр.Бургас 8005, ж.к. „П.Р.Славейков”, ул. „Георги Минков” № 174 (до спортна зала „Младост”)

Учредител на Националното сдружение на частните болници