НСЧБ : +359898722133

Управителен съвет

    Home / За нас / Управителен съвет

Управителен съвет

Националното сдружение на частните болници се управлява и представлява от Управителен съвет, състоящ се от 5 до 9 души. Членовете и председателят се избират за срок от 2 години от мнозинство на Общо събрание.

На проведеното Общо събрание на Националното сдружение на частните болници, бе избран Управителен съвет на НСЧБ в следния състав, а за председател бе преизбран Красимир Грудев:

Красимир Грудев – председател на Управителния съвет на НСЧБ, съсобственик на МБАЛ „Тримонциум” ООД

Завършва СУ „Климент Охридски” – специалност „Философия” (1981г.) Преподавател по философия е последователно в ВМИ „И. П. Павлов” – Пловдив (1983 – 1985), СУ „Климент Охридски” (1985 – 1988), ПУ „Паисий Хилендарски” (1988 – 1992).

Учредител и член  на СД (1996 – 2000) на първата лицензирана стокова борса в България –  „Пловдивска стокова борса” АД (сега „Национална стокова борса” АД). Член на СД на редица предприятия от дървообработващата и млекопреработващата промишленост.

Г-н Грудев има повече от 15 години опит в мениджмънта на частното болнично здравеопазване. През 1999 г. става учредител и мажоритарен собственик на едно от първите частни лечебни заведения в Пловдив –  „Медицински център Тримонциум” ООД, осъществяващо болнична дейност в областта на офталмологията, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, хирургия. Учредител и съсобственик е на „МБАЛ Тримонциум” ООД (2008). Председател на УС на Фондация „РАЦИО” от 2003г.

 

Д-р Eлиза Георгиева – член на Управителния съвет на НСЧБ, управител на МБАЛ „Свети Панталеймон Плевен” ООД

Д-р Елиза Георгиева завършва медицина през 1991 г. във ВМИ гр. Плевен. Специалиалист по Образна диагностика – МУ София. Специалист по Здравен мениджмънт – Стопанска академия Д. Ценов Свищов. Учредител и управител на Фондация свети Иван Рилски.

 

 

 

 

 

Д-р Методи Янков – член на Управителния съвет на Националния съвет на частните болници, управител на МБАЛ „Сердика“

Завършва бившата Медицинска академия през 1979 година. Има три специалности. През 1984 година придобива специалност по Акушерство и гинекология. Има придобити специалности още по Социална медицина и Икономика на здравеопазването, съответно през 1990 и 1992 година, както и две магистратури – по социални дейности и обществено здравеопазване и по здравен мениджмънт.

Започва работа като хирург в Районна болница – гр. Бобов дол, след което работи осем години като акушер-гинеколог в Районна болница – гр. Дупница. От 1993 г. до сега е изпълнителен директор на I-ва АГ Болница „Св. София“. След това 8 години е акушер-гинеколог в болницата в Дупница. От 1993 години е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница „Света София“.
През 2000 година става първият директор на Столичната здравноосигурителна каса, както и началник на „Главно управление“ в Министерството на здравеопазването а от юли месец 2006 год. поема поста на един от изпълнителните директори на Столичен медицински холдинг София.

На 22 юли 2010 година открива МБАЛ „Сердика“, чийто управител е.

 

Д-р Динко Младенов – член на Управителния съвет на НСЧБ, собственик и управител на МБАЛ „Медикус Алфа“

Образование и квалификация:

2009 г. – Магистър по Здравен мениджмънт, МУ София

1991 г. – Специалност Вътрешни болести, МУ София

1990 г. – Квалификация Образна диагностика, МУ София

1983 г. – Магистър по медицина (дипломиран лекар), МУ Пловдив

1977 г. – Завършено средно гимназиално образование , гр. Свиленград

Месторабота и професионален опит:

2013 г. – Учредител и член на Упрвителния съвет на Национално сдружение на частните болници в България

2011г. – Съдружник и Управител в “МБАЛ Черноморска-Бургас“ ООД

Юни 2010 г. – Съдружник и Управител в “Черноморски строежи-09“ ООД.

0т март 2010 г. – отново едноличен собственик и управител на МДЦ “Медикус Алфа“ Пловдив и Пампорово и  СБАЛХ „Медикус Алфа“ Пловдив. Практикуващ лекар.

2007- март 2010 г. – Главен Медицински Директор на Юнайтед Медикал Груп, Управител на Юнайтед МДЦ Пловдив, МДЦ Пампорово и Юнайтед СБАЛХ Пловдив. Практикуващ лекар.

Миноритарен акционер в Юнайтед Хелткеър С.а.р.л., Люксембург, респ. Юнайтед Медикал ЕАД.

2005 г. – Учредител и Управител на “Д.Младенов“ЕОД

2001-2007 г.- Управляващ собственик на ДКЦ Медикус Алфа, Пловдив. Практикуващ лекар.

1999 г. – Учредител на Медикус Алфа ЕООД. Практикуващ лекар.

1992 г. – Практикуващ лекар в собствена частна практика по вътрешни болести и ултразвукова диагностика в гр. Пловдив.

1988 – 1992 г.-  Лекар-ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница (МБАЛ) Пловдив.

1985 – 1988 г. -Лекар-ординатор и впоследствие Завеждащ Отделение за Хемодиализа към Общинска болница в Свиленград.

1983-1985 г. – Лекар-ординатор във вътрешно отделение на Общинска болница Свиленград.

 

Д-р Цветан Димов Диманов – Член на Управителния съвет на НСЧБ, Управител МБАЛ „Полимед” ООД. Изпълнителен Директор на МЦ „Полимед” АД

Дата на раждане: Юни 14, 1970г., гр. Ямбол

Образование: от 1989г. до 1995г. – ВМИ – гр. София

Специализирал:
вътрешни болести, от 1998 до 2002г. – МУ София
здравен мениджмънт, 2002г. – МУ София, Факултет по обществено здраве
кардиология, от 2004 до 2006г. – УНСБАЛССЗ „Света Екатерина” – София

Следдипломна квалификация по Трудова Медицина – МУ София

Владее: английски и руски език

семеен с 2 дъщери

Контакти: e-mail: dimanov@polimedad.com