НСЧБ : +359898722133

Управителен съвет

    Home / За нас / Управителен съвет

Управителен съвет

Националното сдружение на частните болници се управлява и представлява от Управителен съвет, състоящ се от 5 до 9 души. Членовете и председателят се избират за срок от 2 години от мнозинство на Общо събрание.

На проведеното Общо събрание на Националното сдружение на частните болници, което се проведе на 17 март 2017 година, бе избран Управителен съвет на НСЧБ в следния състав, а за председател бе преизбран д-р Николай Болтаджиев:

Д-р Николай Болтаджиев – Председател на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници, управител на МБАЛ „Света Богородица“

Образование:

Висше образование от МА – София и специалност по хирургия от МА София, квалификации по съдова хирургия при МА София, артроскопска хирургия от Карл Щорц. Индивидуален курс по Системи и организация на здравеопазването – Париж, курс по организация и управление на болниците в Национален университет по здравеопазване в Рен – Франция. Здравен мениджмънт към Медицински университет -София.
Стажове при Професор Наракас в Клиника “Лонжре” Лозана Швейцария, при Професор Алио в Университетски Болничен Център “Лаперони” в Монпелие – Франция, по хирургия в хирургичните центрове на Виши и Сент-Етиен – Франция, по ортопедия в кантоналните болници на Женева и Лозана – Швейцария.

Професионален стаж:

Интернатура по хирургия във ВМА – София, ординатор в Хирургично отделение на ВБ – Русе, научен сътрудник III ст. в Клиника по възстановителна хирургия при СПЦП- София, научен сътрудник II ст. в Секция по Травматология при НИСМ „Пирогов“ – София, асистент в болница “Сен-Жозеф” – Ним –Франция, собственик и Медицински директор на МБАЛ „Света Богородица“, хонорован преподавател по здравен мениджмънт – болнично управление към Европейски колеж по икономика и управление.

Научна дейност:
Две авторски свидетелства за изобретения, Държавен регистър 74322 /1986, Авторски права 41504 / ИНРА и 336/1985.
49 научни публикации в специализирани наши и международни списания, конгреси, конференции и симпозиуми.

Обществена дейност:

Членувал в Българското Научно Дружество по Хирургия, по Ортопедия и Травматология, Международната Асоциация по Пластична и Реконструктивна Хирургия – IРRАS, член на Български Лекарски Съюз, бивш секретар на Асоциация на Лекарите Франкофони в България, Заместник Президент и Представител за Балканите на Международна Медицинска Асоциация за Подпомагане и Развитие – АМIАD. Активен член на Ротари Интернешънъл – 1760-ти Дистрикт, Клуб Ним-Сен-Жил-Камарг, в последствие Почетен член, активен член на Ротари Клуб – София и Президент на Ротари Клуб София 2001-2002, Президент на Международен ротариански комитет Франция България – Българска секция. Номиниран от Американски Биографичен Институт за един от Петстотинте лидера на влияние в областта на медицината, обявен за „Мъж на годината“ за 1996 и 2011, вписан в изданието „Кой-Кой е“ на Кембридж. Награден с Почетния медал на гр. Кармо – Франция. Носител на “Пол Харис” от Ротари Интернешънъл. Заместник председател на Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Член на Управителният съвет на Гражданска инициатива Справедливост. Член на Център за защита правата в здравеопазването.

На 16 февруари 2012 година е избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е преизбран за председател на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

 

Д-р Eлиза Георгиева  член на Управителния съвет на НСЧБ, управител на МБАЛ „Свети Панталеймон Плевен”  ООД

Д-р Елиза Георгиева завършва медицина през 1991 г. във ВМИ гр. Плевен. Специалиалист по Образна диагностика – МУ София. Специалист по Здравен мениджмънт – Стопанска академия Д. Ценов Свищов. Учредител и управител на Фондация свети Иван Рилски.

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е избрана за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

 

 


Д-р Венелина Милева

Изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Д-р Венелина Милева e завършила медицина в Медицински университет – Варна и повече от 10 години е главен асистент в университета. Има редица специализации по Здравен мениджмънт и Администрация в Open University (Великобритания), Нов Български университет и Икономическия университет (Варна). Работила е като лекар първична помощ и е основател на един от първите медицински центрове във Варна през 1999 г.. Управлява 8 години Медицински център „Манус Вита“ и „Манус Вита трудова медицина“ във Варна. Управител на Сити Клиник Медицински Център Брегалница до 2016 г. От 2017 г. встъпва в длъжност като Изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е избрана за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

 

Д-р Методи Янков – член на Управителния съвет на Националния съвет на частните болници, управител на МБАЛ „Сердика“

Завършва бившата Медицинска академия през 1979 година. Има три специалности. През 1984 година придобива специалност по Акушерство и гинекология. Има придобити специалности още по Социална медицина и Икономика на здравеопазването, съответно през 1990 и 1992 година, както и две магистратури – по социални дейности и обществено здравеопазване и по здравен мениджмънт.

Започва работа като хирург в Районна болница – гр. Бобов дол, след което работи осем години като акушер-гинеколог в Районна болница – гр. Дупница. От 1993 г. до сега е изпълнителен директор на I-ва АГ Болница „Св. София“. След това 8 години е акушер-гинеколог в болницата в Дупница. От 1993 години е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница „Света София“.
През 2000 година става първият директор на Столичната здравноосигурителна каса, както и началник на „Главно управление“ в Министерството на здравеопазването а от юли месец 2006 год. поема поста на един от изпълнителните директори на Столичен медицински холдинг София.

На 22 юли 2010 година открива МБАЛ „Сердика“, чийто управител е.

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е преизбран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

 

Д-р Динко Младенов – член на Управителния съвет на НСЧБ, собственик и управител на МБАЛ „Медикус Алфа“

Образование и квалификация:

2009 г. – Магистър по Здравен мениджмънт, МУ София

1991 г. – Специалност Вътрешни болести, МУ София

1990 г. – Квалификация Образна диагностика, МУ София

1983 г. – Магистър по медицина (дипломиран лекар), МУ Пловдив

1977 г. – Завършено средно гимназиално образование , гр. Свиленград

Месторабота и професионален опит:

2013 г. – Учредител и член на Упрвителния съвет на Национално сдружение на частните болници в България

2011г. – Съдружник и Управител в “МБАЛ Черноморска-Бургас“ ООД

Юни 2010 г. – Съдружник и Управител в “Черноморски строежи-09“ ООД.

0т март 2010 г. – отново едноличен собственик и управител на МДЦ “Медикус Алфа“ Пловдив и Пампорово и  СБАЛХ „Медикус Алфа“ Пловдив. Практикуващ лекар.

2007- март 2010 г. – Главен Медицински Директор на Юнайтед Медикал Груп, Управител на Юнайтед МДЦ Пловдив, МДЦ Пампорово и Юнайтед СБАЛХ Пловдив. Практикуващ лекар.

Миноритарен акционер в Юнайтед Хелткеър С.а.р.л., Люксембург, респ. Юнайтед Медикал ЕАД.

2005 г. – Учредител и Управител на “Д.Младенов“ЕОД

2001-2007 г.- Управляващ собственик на ДКЦ Медикус Алфа, Пловдив. Практикуващ лекар.

1999 г. – Учредител на Медикус Алфа ЕООД. Практикуващ лекар.

1992 г. – Практикуващ лекар в собствена частна практика по вътрешни болести и ултразвукова диагностика в гр. Пловдив.

1988 – 1992 г.-  Лекар-ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница (МБАЛ) Пловдив.

1985 – 1988 г. -Лекар-ординатор и впоследствие Завеждащ Отделение за Хемодиализа към Общинска болница в Свиленград.

1983-1985 г. – Лекар-ординатор във вътрешно отделение на Общинска болница Свиленград.

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е преизбран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

 

Д-р Христо Мазнейков – Член на Управителния съвет на НСЧБ, управител на МБАЛ „Света София“

Специалист ортопед-травматолог с над 30 години практика в областта на артроскопската хирургия. Професионалната си кариера започва през 1982 година като ординатор по хирургия в сектор по ортопедия и травматология към Районна болница, гр.Петрич, от 1983 г. е назначен за ординатор в Институт “Пирогов”, а от 01.05.1985 г. е избран за научен сътрудник към Институт “Пирогов”, от 1989 до 2000 г. е научен сътрудник І ст.в Дианабад – Клиника по спортна травматология и ортопедия, от 1.01. 2001 г. е избран за научен сътрудник І ст. в Клиника “Долен крайник” на Института по ортопедия и травматология, Горна баня. През 1994 година заедно с д-р Мазнейкова регистрират Медицински център“Света София” за упражняване на частна медицинска дейност в областта на АГ, ортопедия и травматолотия и вътрешни болести. През 2006 г. откриват Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“, където д-р Мазнейков изпълнява длъжността началник Клиника по ортопедия и травматология и управител.

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е преизбран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

 

Д-р Цветан Димов Диманов – Член на Управителния съвет на НСЧБ, Управител МБАЛ „Полимед” ООД. Изпълнителен Директор на МЦ „Полимед” АД

Дата на раждане: Юни 14, 1970г., гр. Ямбол

Образование: от 1989г. до 1995г. – ВМИ – гр. София

Специализирал:
вътрешни болести, от 1998 до 2002г. – МУ София
здравен мениджмънт, 2002г. – МУ София, Факултет по обществено здраве
кардиология, от 2004 до 2006г. – УНСБАЛССЗ „Света Екатерина” – София

Следдипломна квалификация по Трудова Медицина – МУ София

Владее: английски и руски език

семеен с 2 дъщери

Контакти: e-mail: dimanov@polimedad.com

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е преизбран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

 

Красимир Грудев – член на Управителния съвет на НСЧБ, съсобственик на МБАЛ „Тримонциум” ООД

Завършва СУ „Климент Охридски” – специалност „Философия” (1981г.) Преподавател по философия е последователно в ВМИ „И. П. Павлов” – Пловдив (1983 – 1985), СУ „Климент Охридски” (1985 – 1988), ПУ „Паисий Хилендарски” (1988 – 1992).

Учредител и член  на СД (1996 – 2000) на първата лицензирана стокова борса в България –  „Пловдивска стокова борса” АД (сега „Национална стокова борса” АД). Член на СД на редица предприятия от дървообработващата и млекопреработващата промишленост.

Г-н Грудев има повече от 15 години опит в мениджмънта на частното болнично здравеопазване. През 1999 г. става учредител и мажоритарен собственик на едно от първите частни лечебни заведения в Пловдив –  „Медицински център Тримонциум” ООД, осъществяващо болнична дейност в областта на офталмологията, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, хирургия. Учредител и съсобственик е на „МБАЛ Тримонциум” ООД (2008). Председател на УС на Фондация „РАЦИО” от 2003г.

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е преизбран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.

 

Лушка Паланкалиева – член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници, председател на Съвета на директорите на дружеството – мажоритарен собственик в МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД

Лушка Паланкалиева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София.

От 2006 г. е част от висшия мениджърски екип на „Асарел-Медет“АД – Панагюрище – член на Изпълнителното бюро и ръководител на отдел „Юридически надзор“. Има богат опит в работата с неправителствени организации (браншови, хуманитарни и пр.), в изготвянето на позиции и предложения по създаването на стратегически документи и нормативни актове.

На Общото събрание на НСЧБ на 17 март 2017 година е избрана за член на Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.